logo

Technologie

Při výrobě zbrojí a jejich součástí vycházím z literatury a z mnoha návštěv muzeí a depozitářů, kde lze studovat technické detaily. Všechny tyto poznatky jsem přenesl do praxe. Mnou vyrobené repliky mají shodné konstrukce s originálními zbrojemi, proto jsou výrobky maximálně pohyblivé a minimálně omezující pohyb při šermu jak v celoplátové zbroji, tak i v jejích částech.

Naši předci vyráběli zbroje hlavně pro přežití, a tudíž musely být funkční. Držím se pravidla, že co bylo již jednou vynalezeno, je zbytečné objevovat znovu. Proto jsou mé konstrukce a postupy výroby totožné s původní technologií. Výjimkou jsou samozřejmě specifická přání zákazníka, ať už z důvodů speciálních výkonů v šermu či pro kaskadérské akce.
Jestliže si zákazník není jist zařazením zbroje k odpovídajícímu postavení v dané společenské vrstvě a vhodné kombinace s používanou zbraní, rád pomohu tento problém vyřešit.

Materiál

K výrobě plátových zbrojí a jejich součástí používám buď černý plech nebo pérovou ocel. Veškerá výroba je prováděna pouze ručně, bez použití lisů a bucharů.

Černý plech je materiál vhodný nejen pro výrobu dekoračních a stojanových zbrojí, ale i pro praktické potřeby, kupříkladu vystupování skupin historického šermu a účast v  turnajích či bitvách. Při výběru se však musí volit odpovídající síla materiálu jednotlivých komponentů. Nejmenší doporučenou tloušťku výchozího materiálu pro části plátů z černého plechu určené k  praktickému využití bych doporučil 1,3 mm. Hodnoty pro jednotlivé části zbroje se zvolí po konzultaci se zákazníkem. Vodítkem může být následující tabulka.


Nejčastěji používaná síla materiálu k jednotlivým částem zbroje:

síla plechu

komponent

1,5 mm- 2,0 mm

zvony přileb

1,5 mm

hledí, kyrysy, myšky, klouby u rukavic, lamely plátových nohou a rukou

1,3 mm

podbradníky, nákrčníky, suknice, lamely rukavice, předloktí, lýtka a stehenní pláty

1,0 mm

pouze pro části dekoračních zbrojí


Při výrobě je materiál zpracováván za studena i za tepla. Vše záleží na složitosti tvaru výrobku a konečné povrchové úpravě. Na pevnost finálního výrobku nemá způsob zpracování téměř žádný vliv, není tedy nutné preferovat jednu metodu před druhou.

Pérová ocel se zpracovává výhradně za tepla z důvodu křehkosti materiálu před konečným zakalením. K výrobě zbrojí z pérové oceli je nejčastěji používán materiál o síle 1,5 mm a 1,0 mm. Na přání zákazníkaje možné použít jinou tloušťku. Velkou výhodou výrobků z pérové oceli je jejich vysoká pevnost po zakalení. Narozdíl od černého plechu lze použít na jednotlivé části tenčí materiál. Tím se docílí toho, že se hmotnost finálního výrobku může shodovat s (nízkou) hmotností originálu. Kvůli specializaci a náročnosti při výrobě plátů z pérové oceli je i cena odlišná od ceny zbrojí z černého plechu.

Povrchová úprava

Povrch výrobků upravuji dle přání zákazníka, a to leštěním, kartáčováním, černěním i modřením či patinováním. Vnitřní stranu plátů natírám antikorozní barvou, což šetří zákazníkovi čas s jejich údržbou. Nejedná se o nutnou úpravu a přeje-li si klient, může zůstat vnitřek neošetřen. V tom případě je viditelné zpracování výrobku.